AlbertslundNærRadio (ANR) har sendt uafbrudt siden 1983 og
er en af Danmarks ældste lokalradioer.

Radioen er ikke kommerciel og drives af frivillige.

Har du lyst til at lave radio, være studievært, teknikker
eller andet er du altid velkommen til at kontakte radioen.

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

Foreningens navn er Albertslund Nærradioforening.
Nærradioen har hjemsted i Albertslund.
Nærradioen har til formål med udgangspunkt i Albertslund
at drive nærradio på Vestegnen.

Nærradioen
skal virke informerende og oplysende om kommunale, sociale, politiske og kulturelle
arrangementer på Vestegnen.
skal afspejle borgernes aktiviteter.
skal virke udvidende for kommunikation borgerne imellem.
skal drive kulturel og opsøgende virksomhed.
skal som selvstændig, engageret kraft virke på Vestegnen.
skal oplyse og informere om, hvad der sker udenfor Vestegnen, der har indflydelse på og interesse for borgerne på Vestegnen.

Nærradioen skal generelt arbejde for en demokratisering af medierne og derfor i særlig grad tage hensyn til den del af borgerne, som normalt ikke er repræsenteret eller kommer til orde i medierne.

Nærradioen skal give mulighed for båndværkstedsudsendelser.

Båndværkstedet skal være åbent for at alle kommunens borgere, modstridende synspunkter får adgang til mediet.
Båndværkstedsproducenter er ansvarlige for indholdet af deres udsendelser.
Programrådet bestemmer båndværkstedsudsendelsernes placering i sendetiden.

Nærradioens redaktioner eller den enkelte producent er ansvarlig for producerede udsendelser i henhold til lovgivningen.

De tekniske rettigheder til udsendelser, produceret til Albertslund Nærradio tilkommer denne, ligesom alle eventuelle indtægter fra salg af sådanne udsendelser. Aktivister kan således ikke oppebære indtægter på denne eller andre måder gennem deres arbejde på radioen.

Eventuelle indtægter i øvrigt i forbindelse med radiovirksomheden tilfalder ligeledes fuldt ud nærradioen og må ikke have indflydelse på den redaktionelle linje.

Radioen må ikke reklamefinansieres – hverken helt eller delvis.

Radioen ledes af programrådet som er.:

Preben Sørensen.     daglig leder.
Søren Olesen.           boligbevægelsen
Henning B Madsen   brugerne
Mikkel Schmidt        brugerne
Anne-Lykke Elling    brugerne
Bo Møller                 politiske foreninger

Øverste myndighed er generalforsamlingen.

Læs  mere i radioens vedtægter.   Download klik her.